meski ku tahu ku salah dan bila waktu mengharuskanku / tuk memilih di antara dua hati / sungguh ku tak mampu tuk melepaskannya / sungguh ku tak mampu tuk melepaskannya / biarkanlah semua berjalan apa adanya dan bila waktu mengharuskanku / sungguh ku tak mampu tuk melepaskannya