dia impian semua teman / omg bagaimana caranya / ku juga bagaimana bagaimana caranya dia tampan menarik dan tak sombong / dia impian semua teman / caranya, caranya tunjukkan rasaku dia teman tapi aku naksir, ku takut malu katakannya / caranya, caranya tunjukkan rasaku