jus melon i wanna buy / i like you like / i want drink jus melon together jus melon i wanna buy / i want drink jus melon together you happy i'm happy jus melon / i like you like