ku sayang kamu tapi kau sibuk / ke sana ke sini kencan online sajalah / tapi demi kamu kita harus ketemu oooh kencan online sajalah, yuk kita kencan online / kencan online sajalah, yuk kita kencan online / kencan online sajalah, yuk kita kencan online