kuputuskan satu sikap bijaksana / agar tiada rasa benci / betapa sulitnya