bingung ah mikirin kamu / ping me ping me if you really need me pusing ah ngertiin kamu / bosen bosen ah nungguin kamu / ping me ping me if you really want me / ping me ping me if you really need me if you really miss me, if you really love me / if you really want me, baby please ping me