jangan tunjukkan kesedihan kita / dan kita melompat bersama-sama lupakan sejenak lukamu / kita siap tuk jalani hari / di otak simpan kesenangan / jabat eratlah tanganku kawan / dan kita melompat bersama-sama lupakan sejenak lukamu / tataplah dunia selamat pagi dunia